Källa: Pierre Fabres internarkiv av bilder
Tyttö, 3 kk

Ulkonäkö syntymän jälkeen

Hemangiooma on stabiili

Svara på de sex följande frågorna

Obs: Vid multipla infantila hemangiomer bör scoren göras för varje IH.

STEG 1

1

Komplikationer (ulceration, inverkan på synen, matningssvårigheter, stridor) eller potentiell risk för dessa komplikationer

Centralt i ansiktet och/eller öron

Bröst (hos flicka)

Om patienten är pojke, svara nej

Lumbosakral mittlinje

Storlek ≥ 4 cm (fokalt eller segmentellt)

Antal hemangiom ≥5

Vänligen svara på alla 6 frågor

Markera ja eller nej för varje fråga

Komplikationer (ulceration, inverkan på synen, matningssvårigheter, stridor) eller potentiell risk för dessa komplikationer

Centralt i ansiktet och/eller öron

Bröst (hos flicka)

Lumbosakral mittlinje

Storlek ≥ 4 cm (fokalt eller segmentellt)

Antal hemangiom ≥5