Data on file, PFD
3 aylık erkek bebek

Doğumdan bir hafta sonra beliren ve

3 cm boyutunda büyümeye devam eden Hemanjiyom

Aşağıdaki 6 soruyu cevaplayın.

Not: Birden fazla infantil hemanjiyom görülmesi durumunda, her bir hemanjiyom için ayrı skorlama yapılmalıdır.

Bölüm A

1

Komplikasyonlar veya olası komplikasyon riskleri (Ülserasyon, görme bozukluğu, beslenme güçlüğü, Stridor)

Orta yüz bölgesi ve/veya kulaklar

Göğüs (kızlar için)

Erkek hastalar için,’Hayır’ işaretlenir

Lumbosakral orta hat

Boyutu ≥ 4 cm (fokal ya da segmental)

Hemanjiyom sayısı ≥ 5

Bölüm A

Aşağıdaki 6 soruyu cevaplayın.

Her bir parametre için Evet ya da Hayır’ı işaretleyin.

Komplikasyonlar veya olası komplikasyon riskleri (Ülserasyon, görme bozukluğu, beslenme güçlüğü, Stridor)

Orta yüz bölgesi ve/veya kulaklar

Göğüs (kızlar için)

Lumbosakral orta hat

Boyutu ≥ 4 cm (fokal ya da segmental)

Hemanjiyom sayısı ≥ 5