Svara på de sex följande frågorna

Obs: Vid multipla infantila hemangiomer bör scoren göras för varje IH.

Del A

1

Komplikationer (ulceration, inverkan på synen, matningssvårigheter, stridor) eller potentiell risk för dessa komplikationer

Centralt i ansiktet och/eller öron

Bröst (hos flicka)

Om patienten är pojke, svara nej

Lumbosakral mittlinje

Storlek ≥ 4 cm (fokalt eller segmentellt)

Antal hemangiom ≥5

Del A

Vänligen svara på alla 6 frågor

Markera ja eller nej för varje fråga

Komplikationer (ulceration, inverkan på synen, matningssvårigheter, stridor) eller potentiell risk för dessa komplikationer

Centralt i ansiktet och/eller öron

Bröst (hos flicka)

Lumbosakral mittlinje

Storlek ≥ 4 cm (fokalt eller segmentellt)

Antal hemangiom ≥5