Отговорете на следните 6 въпроса

Забележка: В случай на пациент с няколко хемангиома, трябва да се направи оценка за всеки отделен хемангиом.

Част A

1

Усложнения (Улцерация, Видими деформации, Затруднение при хранене, Хрипове) или потенциален риск от тези усложнения

Разположение в централната част на лицето и/или ушите

Разположение на гърдите (при момичета)

При момчета, моля отговорете с „Не“

Разположение в срединна лумбо-сакрална област

Размер ≥ 4 cm (фокален или сегментен)

Брой на хемангиомите ≥5

Част A

Отговорете на следните 6 въпроса

Моля, отбележете „Да“ или „Не“

Усложнения (Улцерация, Видими деформации, Затруднение при хранене, Хрипове) или потенциален риск от тези усложнения

Разположение в централната част на лицето и/или ушите

Разположение на гърдите (при момичета)

Разположение в срединна лумбо-сакрална област

Размер ≥ 4 cm (фокален или сегментен)

Брой на хемангиомите ≥5