IHReS е валидиран инструмент за оценка, разработен от експертна комисия, тестван от педиатри и общопрактикуващи лекари.* Целта е да се подобри вземането на решение от здравните специалисти относно насоките за лечение на пациентите с инфантилен хемангиом (Infantile Hemangioma).
Предназначен само за здравни специалисти.

Разработен с подкрепата на Pierre Fabre Dermatology