IHReS je validirano ocenjevalno orodje, ki so ga razvili člani strokovnih združenj in testirali pediatri ter splošni zdravniki.* Namenjeno je zdravstvenim delavcem kot pomoč pri odločitvi glede napotitve v nadaljnjo obravnavo pacientov z infantilnimi hemangiomi.
Samo za strokovno javnost.

Ob podpori Pierre Fabre Médicament