IHReS is een gevalideerde score, ontwikkeld door een expertencommitee en getest door kinderartsen en huisartsen.* Het heeft tot doel de besluitvorming van gezondheidszorg professionals te verbeteren, meer bepaald bij het al dan niet doorverwijzen van patiënten met een infantiel hemangioom naar een expertisecentrum.
Enkel voor gezondheidszorg professionals.

Met de steun van Pierre Fabre Dermatologie