IHReS er et validert scoringverktøy, utviklet av ekspertkomiteer, testet av barneleger og allmennleger.* Målet er å hjelpe helsepersonell med å avgjøre hvilke pasienter med infantilt hemangiom, som skal henvises til spesialist.
Kun for helsepersonell.

Med støtte fra
Pierre Fabre Médicament