Το IHRes είναι ένα έγκυρο εργαλείο βαθμολόγησης, το οποίο αναπτύχθηκε από επιτροπές εμπειρογνωμόνων και δοκιμάστηκε από Παιδίατρους και Γενικούς Ιατρούς.* Στόχος του είναι η βελτίωση της λήψης αποφάσεων των επαγγελματιών υγείας, σχετικά με την παραπομπή των ασθενών που παρουσιάζουν Βρεφικό Αιμαγγείωμα.
Για χρήση μόνο από επαγγελματίες υγείας.

Με την υποστήριξη της Pierre Fabre Dermatologie