Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Privacybeleid en cookiebeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Het garanderen van gegevensbescherming en -beveiliging voor onze klanten en gebruikers is een topprioriteit voor ons bij Pierre Fabre.
Dit privacybeleid legt uit welke informatie wordt verzameld wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt en hoe deze informatie wordt verwerkt.
U kunt rechtstreeks verwijzen naar de informatie die u hieronder zoekt.

Wie zijn we?

Deze Website www.ihscoring.com wordt beheerd door Pierre Fabre Dermatologie (hierna “PFD”, of “Wij”) die de verwerkingsverantwoordelijke is van alle Persoonsgegevens die van u kan worden verzameld op de Website voor de hieronder beschreven doeleinden.
Wij nodigen u uit om dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen om de voorwaarden van uw verwerking van Persoonsgegevens te erkennen wanneer u onze Website bezoekt. Houd er rekening mee dat Pierre Fabre deze op elk moment kan bijwerken. De datum van de meest recente revisie verschijnt op deze pagina. We raden u aan om het regelmatig te raadplegen.

Informatie die we over u verzamelen:

Afhankelijk van de diensten die door onze Website worden geleverd en die door u wordt gebruikt, zijn uw keuzes en de configuratie van uw terminal (met betrekking tot cookies en andere trackers), Persoonsgegevens over u (uw “Persoonsgegevens”) verzameld en verwerkt door Pierre Fabre, voornamelijk:

 • Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelt onze server automatisch bepaalde informatie over een browser of door het apparaat gegenereerde informatie, inclusief maar niet beperkt tot: uw domein, IP-adres, datum, tijd en duur van uw bezoek, browsertype, besturingssysteem en paginabezoeken.
 • We gebruiken deze automatisch verzamelde informatie niet om u te identificeren en wij koppelen deze niet aan de Persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt zoals hieronder uiteengezet.
 • We kunnen ook Persoonsgegevens over u verkrijgen van derden, namelijk Google Analytics.

 

Doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en de redenen waarom we deze moeten verwerken.

Ontsluiting en overdracht van Persoonsgegevens

Wij maken deel uit van de wereldwijde Pierre Fabre-groep, en van tijd tot tijd is het noodzakelijk om uw Persoonsgegevens te delen met onze gelieerde bedrijven, indien nodig voor de bovengenoemde doeleinden.
Er worden geen persoonsgegevens overgedragen buiten de Pierre Fabre-groep.

Marketing-sms & e-mails

Niet van toepassing.

Bewaring van uw Persoonsgegevens

In het algemeen bewaren wij uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze werden verzameld (zie tabel hierboven).
De verbindingsinformatie die wordt verzameld, onderhevig aan uw toestemming, met gebruik van cookies en andere trackers die op onze Site worden geïmplementeerd, wordt bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving voor een periode die niet langer is dan dertien (13) maanden. Zie voor meer informatie de sectie “Cookies” hieronder.
Mogelijk moeten we uw Persoonsgegevens bewaren in een archief buiten de hierboven aangegeven termijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of waar vereist door het toepasselijke verjaringstermijnen, om een recht of een contract te bewijzen.
Wanneer uw Persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden of archieven als antwoord op onze wettelijke verplichtingen of verjaringstermijnen, zorgen wij ervoor dat deze ofwel volledig verwijderd of geanonimiseerd zijn.

Externe links

De Website kan links bevatten naar sites van derden. Aangezien Pierre Fabre geen controle heeft over of verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van die websites, raden wij u aan om het privacybeleid van deze websites van derden door te nemen. Dit beleid is uitsluitend van toepassing op Persoonsgegevens die worden verzameld door onze websites of tijdens onze zakelijke activiteiten.

 

Uw rechten

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u een aantal of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • om een kopie van uw Persoonsgegevens te verkrijgen samen met informatie over hoe en op welke basis Persoonsgegevens worden verwerkt;
 • om uw Persoonsgegevens te wissen (in beperkte omstandigheden, waar deze niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt);
 • om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, waar:
  • de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
  • de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de Persoonsgegevens;
  • we niet langer de Persoonsgegevens vereisen, maar dat deze nog steeds vereist zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim;
 • om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens aan te vragen in machinaal leesbaar formaat aan een derde partij (of u) wanneer wij onze verwerking rechtvaardigen op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract met u;
 • om uw toestemming voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken (waar die verwerking gebaseerd is op uw toestemming);

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op via de onderstaande gegevens. Houd er rekening mee dat wij een identiteitsbewijs kunnen vragen en wij behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen indien toegestaan door de wet, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. We streven ernaar om binnen alle toepasselijke termijnen op uw verzoek te reageren.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw apparaat of op een websiteserver kan worden geplaatst. We gebruiken cookies om een deel van de hierboven beschreven automatisch verzamelde informatie te verkrijgen. U hoeft geen cookie te accepteren en kan kiezen welke cookie u wilt accepteren door de parameters in uw browser te wijzigen, zodat het geen cookies accepteert.

Verschillende soorten cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden op onze Website, deze staan bekend als: strikt noodzakelijke cookies, performantiecookies, marketingcookies en functionaliteitscookies. Sommige cookies kunnen door een externe derde partij worden verstrekt om extra functionaliteit te bieden aan onze Website en deze worden hieronder opgenomen.

 • Performantiecookies: dit zijn cookies die gebruikt worden om onze Website te verbeteren, bijvoorbeeld voor analyses die ons laten zien hoe onze Website wordt gebruikt en waar verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze Website gebruiken. De informatie wordt anoniem verzameld en omvat het aantal bezoekers, hoe bezoekers op de Websites zijn gekomen en de pagina’s die ze bezochten.
 • Functionaliteitscookies: deze cookies verbeteren de performantie en functionaliteit van onze website, vaak als gevolg van iets dat u als gebruiker doet. We kunnen bijvoorbeeld onze inhoud voor u personaliseren of uw voorkeuren onthouden.

Hieronder vindt u de lijst met cookies die we gebruiken op onze Website.

Als u cookies weigert, zullen we geen verdere cookies op uw apparaat instellen, behalve de “functionele” cookies die hierboven beschreven staan (inclusief, onvermijdelijk, een cookie om te onthouden dat u geen cookies wilt ingesteld hebben wanneer u de Website bezoekt).
U dient echter te weten dat als u ervoor kiest bepaalde cookies te verwijderen of weigeren, dit bepaalde functies of diensten op onze Website zal beïnvloeden.

 

Update van het privacybeleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen om wijzigingen in de wet en/of onze privacy praktijken weer te geven.
Laatst gewijzigd: [07/01/2019]