Zaštita
podataka

Zaštita podataka

Pravila o zaštiti privatnosti i pravila o kolačićima

Zahvaljujemo na posjetu našoj internetskoj stranici. Društvu Pierre Fabre prioritet je osigurati zaštitu podataka i sigurnost podataka za naše klijente i korisnike.
U ovim Pravilima o zaštiti privatnosti objašnjava se koji se podaci prikupljaju kada posjećujete i koristite našu internetsku stranicu te kako se ti podaci obrađuju.
U nastavku možete izravno pregledati informacije koje vas zanimaju.

 

Tko smo mi?

Ovom internetskom stranicom, www.ihscoring.com, upravlja društvo Pierre Fabre Médicament (dalje u tekstu „PFM” ili „mi”) koje je voditelj obrade svih osobnih podataka koje možemo o vama prikupljati na internetskoj stranici u svrhe opisane u nastavku.
Pozivamo vas da pažljivo pročitate ova Pravila o zaštiti privatnosti kako biste se upoznali s uvjetima obrade vaših Osobnih podataka prilikom posjeta našoj internetskoj stranici. Napominjemo da Pierre Fabre u bilo kojem trenutku može izmijeniti ova Pravila. Datum najnovije verzije Pravila navodi se na ovoj stranici. Predlažemo da ga redovito provjeravate.

 

Podaci koje o vama prikupljamo:

Ovisno o uslugama koje se pružaju na našoj internetskoj stranici i koje koristite, vašim odabranim stavkama i konfiguraciji vašeg uređaja (s obzirom na kolačiće i druge alate za praćenje), Osobni podaci o vama (vaši „Osobni podaci”) koje Pierre Fabre prikuplja i obrađuje uglavnom uključuju sljedeće:

 • Prilikom posjeta naše internetske stranice, naš poslužitelj automatski prikuplja određene podatke koje generira preglednik ili uređaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na: vašu domenu, IP adresu, datum, vrijeme i trajanje vašeg posjeta, vrstu preglednika, operativni sustav i broj posjeta internetskoj stranici.
 • Te automatski prikupljene podatke ne koristimo za utvrđivanje vašeg identiteta te ih ne povezujemo s Osobnim podacima koje pružate dobrovoljno, kako se navodi u nastavku.
 • Osobne podatke o vama možemo pribaviti i od trećih osoba, odnosno putem Google Analytics.

 

Svrhe obrade vaših Osobnih podataka

U nastavku navodimo pregled svrha u koje obrađujemo vaše Osobne podatke te razloge zašto ih trebamo obrađivati.

Otkrivanje i prijenos Osobnih podataka

Mi smo član globalne grupe Pierre Fabre te će povremeno biti potrebno razmjenjivati vaše Osobne podatke s našim povezanim društvima kada je to potrebno u prethodno navedene svrhe. Osobni podaci neće se prenositi izvan grupe Pierre Fabre.

Marketinški SMS-ovi i e-poruke

Nije primjenjivo.

Čuvanje vaših Osobnih podataka

Vaše Osobne podatke općenito čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrha u koje su Osobni podaci prikupljeni (pogledajte prethodnu tablicu).
Podaci o povezivanju koji se prikupljaju, s osnove vaše privole, korištenjem kolačića i drugih alata za praćenje koji su ugrađeni u našu internetsku stranicu, čuvaju se u skladu s primjenjivim zakonskim propisima u trajanju koje ne prelazi trinaest (13) mjeseci. Za više pojedinosti vidi odjeljak „Kolačići” u nastavku.
Možda ćemo morati čuvati vaše Osobne podatke u arhivi i dulje od prethodno navedenog roka kako bismo ispunili naše zakonske obveze ili ako je to nužno u skladu s primjenjivim rokovima zastare, za potrebe dokazivanja prava ili ugovora.
Kada vaši Osobni podaci više nisu potrebni u navedene svrhe ili za potrebe arhive koju moramo čuvati u skladu s našim zakonskim obvezama ili rokovima zastare, osiguravamo da se oni u potpunosti brišu ili anonimiziraju.

 

Vanjske poveznice

Internetska stranica može sadržavati poveznice na internetske stranice trećih osoba. Budući da društvo Pierre Fabre ne kontrolira i nije odgovorno za zaštitu privatnosti na tim internetskim stranicama, preporučamo da pregledate pravila o zaštiti privatnosti na tim internetskim stranicama trećih osoba. Ova se pravila primjenjuju isključivo na Osobne podatke koji se prikupljaju na našim internetskim stranicama ili u provođenju naših poslovnih aktivnosti.

 

Vaša prava

U skladu s primjenjivim pravom, možete imati neka ili sva od sljedećih prava u odnosu na vaše Osobne podatke:

 • pravo da vam se pruži kopija vaših Osobnih podataka, zajedno s informacijama o tome kako i na kojoj osnovi se ti Osobni podaci obrađuju
 • pravo na brisanje vaših Osobnih podataka (u ograničenim okolnostima, ako oni više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili obrađivani)
 • pravo na ograničavanje obrade vaših Osobnih podataka u sljedećim slučajevima:
  • ako je osporena točnost Osobnih podataka
  • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Osobnih podataka
  • ako nam Osobni podaci više nisu potrebni, ali su još uvijek nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • pravo na prenosivost vaših Osobnih podataka u strojno čitljivom formatu trećoj osobi (ili vama) kada se naša obrada temelji na vašoj privoli ili izvršavanju ugovora sklopljenog s vama
 • pravo na povlačenje vaše privole na našu obradu vaših Osobnih podataka (ako se ta obrada temelji na vašoj privoli).

Također imate pravo podnijeti pritužbu vašem nacionalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka [Agencija za zaštitu osobnih podataka].
Kako biste ostvarili ta prava, molimo vas da nam se obratite na adrese navedene u nastavku. Napominjemo da možemo zatražiti dokaz o identitetu te zadržavamo pravo naplatiti naknadu ako je to dopušteno u skladu sa zakonom, na primjer ako je vaš zahtjev evidentno neutemeljen ili prekomjeran. Nastojat ćemo na vaš zahtjev odgovoriti u primjenjivim rokovima.

 

Kolačići

 

Izmjene pravila o zaštiti privatnosti

Povremeno možemo izmijeniti ova Pravila o zaštiti privatnosti kako bismo u obzir uzeli izmjene u zakonskim propisima i/ili našim praksama zaštite privatnosti.
Posljednji put izmijenjeno: [05. 06. 2020.]