Pravni
uvjeti

Pravni uvjeti

 

Objavio:

PIERRE FABRE MEDICAMENT, jednostavno dioničko društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 57.080.969 EUR. Sjedište: Les Cauquillous 81500 Lavaur, Francuska. Upisano u registar trgovačkih društava u Castresu pod brojem B 326 118 502. PDV broj: FR35326118502 – Tel: 33 (0)5 63 58 88 00.

 

Subjekt koji je pravno odgovoran za internetsku stranicu:

PIERRE FABRE MEDICAMENT

 

Razvojni programer internetskih stranica:

tza kontaktiranje administratora internetskih stranica kliknite OVDJE: tds@wanadoo.fr

 

Davatelj usluge hostiranja

CIS VALLEY, Société Anonyme Simplifiée, društvo s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u iznosu od 2.500.000 EUR. Upisano u registar trgovačkih društava u Bordeauxu pod brojem B 410 100 747. Sjedište: Chemin de l’Hermite, BP 70081, 33523, Bruges, Francuska.

 

Zasluge:

dizajn, osmišljavanje, fotografije: © TDS – Photo: © ISTOCK – TERRES DU SUD, 69 AV Des Pyrenees, 31830, Plaisance-du-touch, Francuska. PDV broj: FR 96 409 248 945. Upisano u registar trgovačkih društava u Toulouseu pod brojem 409 248 945. Siret poslovni identifikacijski broj: 409 248 945 00035. Vlasnik: Bérangère Parent. Tel: 33 (0)5 62 13 56 30.
Dizajn, urednički sadržaj, fotografije: europska radna skupina stručnjaka, uz potporu društva PIERRE FABRE MEDICAMENT.

 

UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE IHReS

 

ČLANAK 1. – SVRHA UVJETA KORIŠTENJA

U ovim se Uvjetima korištenja definiraju uvjeti za pristup i korištenje internetske stranice na adresi ihscoring.com (dalje u tekstu: „Internetska stranica”) u vlasništvu društva PIERRE FABRE MEDICAMENT® („PFM”). Čitanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik (dalje u tekstu: „Korisnik”) daje svoj pristanak da oni za njega budu obvezujući.

Uvjeti korištenja primjenjuju se na svakog Korisnika koji pristupa internetskoj stranici. Ako Korisnik nije suglasan s Uvjetima korištenja, PFM moli Korisnika da napusti internetsku stranicu.
Ako je Korisnik maloljetna osoba, Korisnik se obvezuje da će internetsku stranicu pregledavati isključivo u prisutnosti roditelja ili skrbnika koji je dao svoj prethodni pristanak na Uvjete korištenja.
Internetska stranica smije se pregledavati i koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe.

Korisnik se posebno obvezuje da ni internetsku stranicu ni bilo koji njezin dio neće koristiti u nezakonite svrhe (autorsko pravo) te ni u koje druge svrhe koje bi bile u suprotnosti s Uvjetima korištenja.

Pregledavanjem internetske stranice Korisnik je suglasan postupati u skladu s Uvjetima korištenja na snazi na dan korištenja.

 

ČLANAK 2. – OPIS INTERNETSKE STRANICE

Internetskoj stranici moguće je pristupati samo putem interneta.

Internetska stranica služi zdravstvenim djelatnicima kao alat koji pomaže u raspoznavanju bolesnika s infantilnim hemangiomom koje je potrebno hitno uputiti bolničkom pedijatru i bolesnika koje je potrebno redovito pratiti (dalje u tekstu: „Usluge”).

U skladu s člankom 4. u nastavku, konačnu odluku o upućivanju bolesnika bolničkom pedijatru donose liječnik i roditelji, a ne PFM.

Internetska stranica ni na koji način ne predstavlja ponudu za zasnivanje ugovornog odnosa. Internetska stranica je besplatna, na njoj se ne nude nikakvi proizvodi na prodaju te ne sadržava nikakve oglase.
PFM ne jamči za točnost ili iscrpnost informacija koje se objavljuju na internetskoj stranici, kao ni Usluga. PFM će unijeti potrebne ispravke. Nadalje, te informacije i Usluge mogu biti ažurirane otkada ih Korisnik prvi put vidi do trenutka kada ih pročita. Stoga PFM ni na koji način ne jamči da su informacije i Usluge točne, potpune i ažurne.

Osim ako se izričito suprotno navodi u odredbama, sve nove značajke kojima se poboljšava ili unapređuje postojeća Usluga ili Usluge ili bilo koja nova usluga koju PFM pokrene uređuju se ovim Uvjetima korištenja.

 

ČLANAK 3. – PRISTUP INTERNETSKOJ STRANICI

3.1. Tehnički uvjeti

Za pristup internetskoj stranici, Korisnik mora imati potrebne hardverske i softverske resurse za korištenje interneta. Za pristup internetskoj stranici putem računala, tableta ili mobilnog uređaja (dalje u tekstu: „Uređaj”) Korisnik mora imati pristup odgovarajućoj internetskoj vezi velike brzine ili ugovorni odnos s pružateljem telekomunikacijskih usluga kojim se omogućuje pristup internetu putem računala, tableta ili mobilnog uređaja, kao što je pametni telefon (iOS ili Android), WAP vezu, Wi-Fi ili 3G/4G.

Korisnik potvrđuje da se uvjeti ugovora koji je sklopio sa svojim pružateljem internetske veze ili pružateljem telekomunikacijskih usluga i dalje primjenjuju dok koristi internetsku stranicu. Isključivo je Korisnik obvezan podmiriti bilo kakve naknade koje naplaćuje pružatelj za usluge pristupa internetu, Wi-Fi, WAP i/ili 3G/4G te korištenje internetske stranice.

Korištenjem internetske stranice Korisnik se obvezuje da neće ometati ili onemogućivati rad internetske stranice, poslužitelja i/ili mreža, da neće unositi izmjene, prilagođavati ni vršiti piratske aktivnosti na internetskoj stranici, te da neće unositi izmjene u aplikaciju ili na internetsku stranicu trećih osoba na način na koji bi se mogla uzrokovati konfuzija vezana uz povezanost takve aplikacije ili mrežnog mjesta s internetskom stranicom.

Korisnik je svjestan ograničenja internetskih mreža i telekomunikacija te se stoga obvezuje na sljedeće:

 • da će zaštititi svoj Uređaj od bilo kojeg oblika virusa ili bilo kojeg neovlaštenog pokušaja upada, pristupa i/ili korištenja od strane trećih osoba;
 • da će osigurati da je Uređaj postavljen te da se koristi i održava na odgovarajući način kako bi internetska stranica ispravno funkcionirala.

 

3.2. Obveze Korisnika

Korisnik prima na znanje da se Usluga pruža „u postojećem stanju”.

Korisnik se obvezuje da će koristiti internetsku stranicu u skladu sa svrhama utvrđenima u Uvjetima korištenja, da neće iskrivljavati svrhu internetske stranice te da neće pokušati pridobiti Korisnike na korištenje bilo koje druge usluge.

Prilikom korištenja internetske stranice Korisnik se obvezuje da neće činiti povredu primjenjivih zakonskih propisa, osobito onih koji se odnose na intelektualno vlasništvo, te da neće ometati pravilan rad internetske stranice.

PFM ili bilo koja osoba ili subjekt kojeg PFM odredi ima pravo izbrisati ili ukloniti bilo kakav sadržaj kojim se čini povreda odredbi ovih Uvjeta korištenja, kojim se čini povreda primjenjivih propisa ili koji bi na bilo koji drugi način bio neprimjeren.

Korisnik se obvezuje da neće:

 • preuzimati, slati niti razmjenjivati putem e-pošte ili bilo kojim drugim putem nikakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, klevetnički, vulgaran, pogrdan, kojim se izražava mržnja, rasistički, koji predstavlja zlostavljanje, kojim se narušava privatnost drugih osoba ili koji je na bilo koji drugi način neprimjeren
 • pregledavati, prikazivati, preuzimati niti razmjenjivati bilo kakav sadržaj kojim se može počiniti povreda primjenjivih zakona u zemlji u kojoj se internetska stranica pregledava, osobito zakona o intelektualnom vlasništvu
 • pokušati dovesti u zabludu druge Korisnike prisvajanjem imena ili poslovnih naziva drugih osoba, osobito na način da se predstavlja kao zaposlenik ili povezano društvo PFM-a ili kao moderator, vodič ili pružatelj usluga hostiranja u odnosu na usluge koje PFM pruža
 • preuzimati, prikazivati niti razmjenjivati e-poštom ili nekim drugim putem sadržaj koji sadržava računalne viruse ili bilo koje druge kodove, datoteke ili programe koji služe tome da ometaju, onemogućuju ili ograničavaju ispravan rad bilo kojeg računalnog softvera ili telekomunikacijskog alata (ovaj je popis neiscrpan)
 • preuzimati, prikazivati niti razmjenjivati e-poštom ili bilo kojim drugim putem nikakav nasilni sadržaj te nikakve patente, registrirane žigove, poslovne tajne, prava intelektualnog vlasništva te bilo koja druga prava vlasništva koja pripadaju drugim osobama
 • ometati normalan dijalog ili povećati brzinu pomicanja na zaslonu na način da Korisnici ne mogu slijediti dijalog ili utipkati svoj tekst, kao ni bilo što drugo sa sličnim ciljem ometanja sposobnosti Korisnika da komuniciraju u stvarnom vremenu
 • sprječavati ili ometati Uslugu ili poslužitelje i mreže povezane s Uslugom ili odbiti postupati u skladu s potrebnim uvjetima, postupcima, općim pravilima ili regulatornim propisima koji se primjenjuju na mreže povezane s Uslugom
 • ni na koji način uznemiravati drugog Korisnika ili Korisnike
 • prikupljati i pohranjivati osobne ili identifikacijske podatke u odnosu na druge Korisnike.

 

3.3 Registracija
Ne postoji nikakav plan za registraciju na internetsku stranicu.

 

ČLANAK 4. – KORIŠTENJE SAVJETA KOJI SE NAVODE NA INTERNETSKOJ STRANICI

Na internetskoj stranici Korisniku su dostupni savjeti o postupanju u slučaju dijagnosticiranog infantilnog hemangioma (dalje u tekstu: „Savjeti”). To ne podrazumijeva nikakav prijenos vlasništva na Savjetima. Korisniku se daje neisključiv pristup Savjetima i te mu se omogućuje njihovo korištenje isključivo u privatne svrhe. Stoga Korisnik ne smije kopirati niti reproducirati Savjete ni na koji način i ni u kojem formatu, ni postojećem ni koji bi mogao postojati u budućnosti, a Korisnik također ne smije prevoditi Savjete ni na koji drugi jezik ili oblik komunikacije te ne smije prilagođavati internetsku stranicu.
PFM se neće smatrati odgovornim ni za koje izravne ili neizravne posljedice i/ili bilo kakav gubitak ili štetu prouzročenu pogrešnim Savjetima ili Savjetima nad kojima je izvršen čin piratstva.
Nadalje, PFM se neće smatrati odgovornim za Savjete koji se daju Korisnicima.
Naposljetku, PFM ne daje nikakva prešutna ni izričita jamstva te ne preuzima nikakvu odgovornost u odnosu na korištenje Savjeta. Savjeti se daju isključivo u informativne svrhe te ih moraju potvrditi zdravstveni djelatnici koji će donijeti konačnu odluku uz savjetovanje s roditeljima i koji u potpunosti preuzimaju odgovornost za tu odluku.

 

ČLANAK 5. – JAMSTVA I ODGOVORNOST

5.1 Odgovornost

Isključivo je Korisnik u potpunosti odgovoran za korištenje internetske stranice i Savjeta. Korisnik se obvezuje da će koristiti internetsku stranicu i Savjete u skladu s njihovom namjenom.

PFM jamči Korisnicima neometano korištenje internetske stranice te osobito jamči da je internetska stranica originalna i da se njom ne krše nikakva prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. PFM jamči da je sadržaj internetske stranice u skladu s primjenjivim francuskim propisima i sektorskim standardima koji se primjenjuju na internetske stranice.

Korisnik se obvezuje da neće ni namjerno ni slučajno učitati nikakav virus, pogrešku ili datoteku bilo koje vrste kojima se ometa ispravan rad internetske stranice. Isključivo će se Korisnik u potpunosti smatrati odgovornim u tom slučaju.

Kako bi se osiguralo poštovanje svih osoba, PFM može poduzeti pravne radnje protiv bezobzirnih Korisnika.
Korisnik izjavljuje i jamči da je u potpunosti upoznat s prirodom i ograničenjima interneta te osobito da se osoba ne može uvijek pouzdati u prijenos podataka i informacija internetom jer se ti podaci i informacije kreću raznim mrežama s različitim tehničkim značajkama i kapacitetima, te da to može omesti pristup ili onemogućiti pristup u određenim trenucima.

PFM se ne smatra odgovornim ni za koju štetu koja nastane kao posljedica toga da je Korisnik posjetio internetsku stranicu ili toga da koristi internetsku stranicu i Savjete.

PFM se ne smatra odgovornim ni za kakve greške, propuste, viruse ili ishode nastale uslijed zloupotrebe Usluga, Savjeta ili internetske stranice, jer je PFM obvezan isključivo obvezom ulaganja svojih najboljih napora.

PFM te direktori i zaposlenici društava PFM nisu odgovorni za:

 • bilo kakvu štetu koja nastane posjetom, pristupom ili korištenjem internetske stranice ili Savjeta
 • štetu koja je izravna ili neizravna posljedica pregledavanja internetske stranice ili korištenja Usluga koje su na njoj dostupne
 • štetu koja je izravna ili neizravna posljedica korištenja internetske stranice, uključujući bilo kakav financijski ili komercijalni gubitak, gubitak poslovnih prihoda ili gubitak internetske stranice ili podataka na bilo kojem informacijskom sustavu, čak i ako PFM ima saznanja o mogućnosti takve štete.

PFM se ni u kojem slučaju neće smatrati odgovornim ni za koji gubitak informacija ili Usluga te ni za kakvo oštećenje koje proizlazi iz Usluga. Svi Savjeti ili Usluge koje se pružaju na internetskoj stranici ne smiju se tumačiti kao jamstvo bilo kakve vrste.
Podložno primjenjivim zakonskim i regulatornim odredbama, PFM se ne smatra odgovornim ni za kakvu štetu koja nastane kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja internetske stranice te općenito kao posljedica bilo kakvog događaja povezanog s internetskom stranicom i/ili internetskom stranicom trećih osoba. Takva šteta uključuje, ali nije ograničena na izmaklu korist, gubitak klijenata, podataka ili nematerijalne imovine.

 

5.2. Izmjena ili obustava internetske stranice

PFM ulaže sve napore kako bi osigurao da se internetskoj stranici može pristupiti 7 dana u tjednu, 24 sata u danu, ali nije obvezan to osigurati. PFM može stoga prekinuti pristup internetskoj stranici, osobito u svrhu održavanja ili nadogradnje. PFM ni na koji način nije odgovoran za te prekide ili bilo kakve posljedice tog prekida za Korisnika ili treće osobe.

PFM zadržava pravo izmijeniti ili izbrisati internetsku stranicu bez prethodne obavijesti i bez da mu zbog toga nastane bilo kakva obveza. Brisanje ili izmjena internetske stranice ni na koji način nije opravdani razlog za isplatu bilo kakve naknade ili štete Korisniku.

 

5.3. Jamstva

Korisnik potvrđuje i izričito prihvaća sljedeće:

 • Korisnik će koristiti internetsku stranicu i Usluge/Savjete isključivo na vlastitu odgovornost. Usluga se pruža „u postojećem stanju” te pristup Usluzi ovisi o njezinoj dostupnosti. PFM ne daje nikakva prešutna ni izričita jamstva u odnosu na (bez ograničenja) kvalitetu i kompatibilnost Usluge s bilo kojim drugim korištenjem te u odnosu na nečinjenje povrede uvjeta korištenja Usluge od strane Korisnika.
 • PFM ne jamči da će internetska stranica ili Usluge/Savjeti biti u skladu s očekivanjima Korisnika, da će internetska stranica ili Usluge/Savjeti neometano funkcionirati, da će biti prikladni, sigurni i da neće sadržavati greške; da će rezultati koji se mogu dobiti korištenjem Usluga biti točni i pouzdani, da će kvaliteta svih Savjeta, informacija i svih drugih resursa koje Korisnik dobije putem Usluge biti u skladu s njegovim očekivanjima, te ne jamči da će greške u softveru koji se koristi, ako ih ima, biti ispravljene.
 • Isključivo Korisnik preuzima rizik za sve resurse preuzete ili dobivene na bilo koji drugi način korištenjem Usluge. Isključivo je Korisnik odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu na njegovu računalu te za bilo koji gubitak podataka koji nastane kao posljedica preuzimanja tih resursa.

 

ČLANAK 6. – INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Osim ako se drugačije predviđa u ovim Uvjetima korištenja, internetska stranica i svi elementi koji se na njoj pojavljuju (uključujući tekstove, podatke, baze podataka, grafikone, logotipe, brendove, nazive trgovačkih društava, animacije, slike, videozapise, audiozapise, softver i sve druge elemente) („Elementi”) u isključivu su vlasništvu društva PFM ili trećih osoba koje su PFM-u dale dopuštenje za njihovo korištenje, te se uređuju francuskim i međunarodnim pravom o autorskom pravu i općenito o intelektualnom vlasništvu.
Ti su Elementi zaštićeni pravima njihovih kreatora, autorskim pravom, brendovima, patentima, pravima na bazu podataka, poslovnim tajnama i/ili svim drugim pravima intelektualnog vlasništva.
Zadržavaju se sva prava na reproduciranje, predstavljanje i javno objavljivanje, uključujući prava na vizualno predstavljanje, fotografije, slike i simbole ili druga prava. Reproduciranje bilo kojeg dijela ili cijele internetske stranice u bilo kakvom elektroničkom formatu strogo je zabranjeno bez izričitog dopuštenja društva PFM.
Brendovi i logotipi koji se koriste na internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravom. Bilo kakva njihova reprodukcija smatra se povredom autorskog prava. Sva su prava pridržana. U skladu s člankom L. 122-4 francuskog Zakona o intelektualnom vlasništvu, svako predstavljanje ili reproduciranje bez izričitog dopuštenja, bilo djelomično bilo u cijelosti, bilo kojim sredstvom, smatra se nezakonitim te predstavlja povredu autorskog prava kažnjivu u skladu s člancima L. 335-2 i naknadnim člancima navedenog Zakona.
Korisnik ne smije prodavati, kopirati, davati u najam, stavljati na tržište, prenositi, ustupati te ni na koji drugi način davati, mijenjati ili prilagođavati internetsku stranicu, djelomično ju ili u potpunosti spojiti s nekim drugim softverom, prevoditi ju, dekompilirati ili rastaviti ili stvoriti neki softver ili funkcije koje proizlaze iz internetske stranice, bez izričite pisane suglasnosti društva PFM.

PFM daje Korisniku besplatnu, neisključivu, neprenosivu osobnu licenciju za pristup, korištenje i pregledavanje internetske stranice i Elemenata koje ona sadrži, isključivo u osobne svrhe. To se pravo daje isključivo u osobne, privatne i nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da se pridržavaju sve povezane obavijesti u odnosu na prava reproduciranja i prava intelektualnog vlasništva. Stoga je Korisniku zabranjeno kopirati ili reproducirati bilo koji ili sve Elemente, na bilo koji način i u bilo kojem formatu koji postoji sada ili koji će postojati u budućnosti, te mu je zabranjeno prevoditi Elemente na bilo koji drugi jezik ili oblik komunikacije ili ih prilagođavati.
Svaka druga upotreba Elemenata strogo je zabranjena te se smatra povredom odredbi francuskog Zakona o intelektualnom vlasništvu.

 

ČLANAK 7. – POVEZNICE U OKVIRU HIPERTEKSTA

Korisnika se obavješćuje da PFM može stavljati poveznice na vanjske internetske stranice i/ili aplikacije koje mogu, ali ne moraju biti u vlasništvu grupe Pierre Fabre. Te su internetske stranice i/ili aplikacije neovisne o internetskoj stranici.
PFM ne objavljuje i ne provjerava izvore i sadržaj tih internetskih stranica i/ili aplikacija ili njihove poveznice na druge internetske stranice i/ili aplikacije.
Poveznice na te internetske stranice i/ili aplikacije ni na koji se način ne smatraju PFM-ovim odobravanjem, potvrđivanjem ili podržavanjem sadržaja tih internetskih stranica i/ili aplikacija, a osobito korištenja tog sadržaja.
PFM se stoga ne smatra odgovornim za sadržaj, proizvode, usluge, oglase, kolačiće ili druge elemente na tim internetskim stranicama i/ili aplikacijama, kao ni za bilo kakvu štetu ili gubitak, bilo dokazane ili navodne, kao posljedica ili u vezi s korištenjem informacija, usluga ili podataka dostupnih na tim internetskim stranicama i/ili aplikacijama.
Isključivo PFM može stvarati poveznice u hipertekstu na internetskoj stranici.

 

ČLANAK 8. – OSOBNI PODACI

Korisnik prihvaća da se pristupom internetskoj stranici i njezinim korištenjem prikupljaju njegovi osobni podaci. Ti osobni podaci čuvat će se 13 mjeseci, što je razdoblje koje je strogo nužno za potrebe korištenja internetske stranice.

PFM ovime obavješćuje Korisnika da se baza podataka koja vjerojatno sadržava njegove osobne podatke obrađuje u skladu s EU-ovom Uredbom 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka).

Osobni podaci koje Korisnik dostavi putem interneta isključivo su namijenjeni društvu PFM ili bilo kojem subjektu grupe Pierre Fabre koji je odgovoran za njihovu obradu i čuvanje. Ti se podaci neće razmjenjivati s trećim osobama, osim onih koje pružaju usluge hostiranja internetske stranice ili onih koji sudjeluju u stvaranju njezina sadržaja ili upravljanja.

PFM se obvezuje da će poduzeti sve razumne mjere koje su mu na raspolaganju u svrhu zaštite povjerljivosti tih osobnih podataka.

Osobni podaci se automatski obrađuju te se mogu koristiti na sljedeće načine:

 • statistička analiza: PFM sastavlja, proučava i uspoređuje osobne podatke Korisnika kako bi točno utvrdio ukupni broj/učestalost posjeta.

Treće osobe nikada neće moći pristupati osobnim podacima. Podaci su šifrirani za sve osobe koje nisu ovlaštene pregledavati ih. Stoga se prikupljeni podaci i podaci koji se čuvaju ne mogu koristiti kako bi se precizno utvrdio identitet bilo kojeg Korisnika.

PFM može biti obvezan otkriti osobne podatke kada je to potrebno za utvrđivanje identiteta Korisnika, privođenje Korisnika ili poduzimanje pravnih radnji protiv Korisnika koji je namjerno ili nenamjerno počinio povredu prava ili prava vlasništva na internetskoj stranici, naštetio drugim Korisnicima internetske stranice ili naštetio bilo kojoj drugoj osobi koja je vjerojatno pretrpjela štetu zbog takvih radnji.

PFM se obvezuje da će provoditi sve razumne mjere koje su mu na raspolaganju u svrhu zaštite povjerljivosti tih osobnih podataka.
Korisnik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima ili njihov ispravak ili njihovo brisanje, pravo na ograničavanje obrade ili ulaganje prigovora na njihovu obradu. Kako bi koristio ta prava, Korisnik se može obratiti društvu PFM na: szop@oktal-pharma.hr.

PFM će poduzeti potrebne korake kako bi odgovorio na zahtjeve Korisnika na zadovoljavajući način. Ako iz bilo kojeg razloga Korisnik smatra da je odgovor društva PFM nezadovoljavajući, PFM obavješćuje Korisnika da može uložiti pritužbu CNIL-u, francuskom tijelu nadležnom za zaštitu podataka.

PFM ne prenosi nikakve osobne podatke izvan Europske unije te neće prenositi nikakve podatke vanjskim partnerima bez izričitog odobrenja Korisnika. PFM će obavljati sve nužne formalnosti prema nadležnim tijelima vezano uz zaštitu osobnih podataka.

PFM će odgovoriti na zahtjeve Korisnika vezano uz njegove podatke, nedavni pristup njima te njihovu obradu u zakonskim rokovima.

Za više informacija o obradi osobnih podataka Korisnika, PFM obavješćuje Korisnike da mogu pregledati pravila društva PFM o osobnim podacima koja se nalaze na sljedećoj adresi: https://www.ihscoring.com/hr/data-privacy-policy/

 

ČLANAK 9. – PRAVILA O KOLAČIĆIMA

Za više informacija o korištenju kolačića na internetskoj stranici, PFM obavještava Korisnike da mogu provjeriti tablicu s opisom kolačića na sljedećoj adresi: https://www.ihscoring.com/hr/data-privacy-policy/

 

ČLANAK 11. – SALVATORNA KLAUZULA I NEODRICANJE

U slučaju da bilo koja odredba Uvjeta korištenja postane ništavna zbog promjene u zakonskim propisima ili sudskom odlukom, time se ni na koji način neće utjecati na valjanost preostalih odredbi Uvjeta korištenja te na postupanje u skladu s njima.
Ako jedna ugovorna strana ne koristi prava koja ima s osnove bilo koje od odredbi ovih Uvjeta korištenja, to se neće tumačiti na način da se ta osoba odrekla korištenja tog prava u budućnosti.

U slučaju da bilo koja odredba Uvjeta korištenja postane ništavna ili ako Uvjeti sadrže neku grešku, smatrat će se da je takva odredba zamijenjena odredbom koja u najvećoj mogućoj mjeri odražava namjeru ništavne odredbe.

 

ČLANAK 12. – RAZNE ODREDBE

Korisnik izjavljuje i potvrđuje da je pročitao Uvjete korištenja. Korištenje internetske stranice smatra se potpunim i bezuvjetnim prihvaćanjem svih Uvjeta korištenja od strane Korisnika.
U slučaju bilo kakvih pitanja vezano uz Uvjete korištenja ili bilo kakvih pitanja ili komentara vezanih uz internetsku stranicu ili Korisnički račun, Korisnik ih može poslati pismeno na poštansku adresu navedenu u preambuli.

 

ČLANAK 13. – IZMJENA UVJETA KORIŠTENJA

PFM u svakom trenutku može izmijeniti Uvjete korištenja. Korisnik će biti obaviješten o tim izmjenama. Svako korištenje internetske stranice nakon obavijesti o izmjeni smatra se prihvaćanjem Uvjeta korištenja. Uvjeti korištenja koji se primjenjuju stoga su oni koji su na snazi na internetskoj stranici na datum kada Korisnik koristi internetsku stranicu. U slučaju da Korisnik ne pristaje na izmjene Uvjeta korištenja, Korisnik se obvezuje da neće pristupati internetskoj stranici.
U slučaju da su Uvjeti korištenja prevedeni na neki drugi jezik, mjerodavna je isključivo njihova inačica na francuskom jeziku.

 

ČLANAK 14. – MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Za ove Uvjete korištenja mjerodavno je francusko pravo.
Svi sporovi koji nastanu u vezi s ovim Uvjetima korištenja upućuju se na mirenje prije pokretanja bilo kakve pravne radnje ili arbitražnog postupka.
U slučaju neuspjelog mirenja, spor se upućuje nadležnom sudu, odnosno Žalbenom sudu u Parizu.