Pravna
obvestila

Pravna obvestila

 

Izdajatelj:

PIERRE FABRE MEDICAMENT, poenostavljena delniška družba z osnovnim kapitalom 57.080.969€. Sedež podjetja: Les Cauquillous 81500 Lavaur, Francija. Registrirana pri uradu za registracijo družb v Castres pod registrsko številko B 326 118 502. DDV številka: FR35326118502 – Tel: 33 (0)5 63 58 88 00.

 

Pravna oseba, odgovorna za spletno stran:

PIERRE FABRE MEDICAMENT

 

Razvijalec spletne strani:

da se obrnete na spletnega skrbnika, kliknite TUKAJ: tds@wanadoo.fr

 

Ponudnik gostovanja:

CIS VALLEY, Société Anonyme Simplifiée, družba z omejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom 2,500,000€. Registrirana pri uradu za registracijo družb v Bordeauxu pod registrsko številko B 410 100 747. Sedež podjetja: Chemin de l’Hermite, BP 70081, 33523, Bruges, Francija.

 

Zahvale:

Dizajn, izdelava, fotografije: © TDS – Photo: © ISTOCK – TERRES DU SUD, 69 AV Des Pyrenees, 31830, Plaisance-du-touch, Francija. DDV številka: FR 96 409 248 945. Registrirana pri uradu za registracijo družb v Toulousu pod registrsko številko 409 248 945. Siret identifikacijska številka: 409 248 945 00035. Lastnik: Bérangère Parent. Tel: 33 (0)5 62 13 56 30.
Dizajn, uredniška vsebina, fotografije: evropska skupina strokovnjakov, s podporo PIERRE FABRE MEDICAMENT.

 

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI IHRes

 

1. ČLEN – NAMEN POGOJEV UPORABE

Namen teh pogojev uporabe je podrobno definirati pogoje za dostopanje do in uporabo spletne strani, dosegljive na naslovu ihscoring.com (v nadaljevanju: spletna stran), last PIERRE FABRE MEDICAMENT® (PFM). Z uporabo te spletne strani uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) potrjuje, da je Pogoje uporabe prebral, se z njimi strinja in da bo ravnal v skladu z določili in pogoji, zapisanimi v njih.

Pogoji uporabe veljajo za vsakega uporabnika, ki obišče spletno stran. Če se uporabnik s pogoji uporabe ne strinja, PFM vljudno prosi, da spletno stran zapusti.
Če je uporabnik mladoleten, se strinja, da spletno stran obiskuje le v prisotnosti staršev ali zakonitih skrbnikov, ki morajo najprej sprejeti pogoje uporabe.
Obisk in uporaba spletne strani sta omejena na osebno, nekomercialno uporabo.

Uporabnik se na splošno zavezuje, da ne bo uporabil celotne ali dela spletne strani za nezakonite namene (kršitev avtorskih pravic), ali za namene, ki kršijo določila pogojev uporabe.

Uporabnik se z obiskom spletne strani strinja, da bo ravnal v skladu z določili pogojev uporabe, ki veljajo na dan obiska.

 

2. ČLEN – OPIS SPLETNE STRANI

Dostop do spletne strani je možen le prek svetovnega spleta.

Namenjena je zdravstvenim delavcem kot pomoč pri razlikovanju med pacienti z infantilnim hemangiomom, ki potrebujejo takojšnjo napotitev k specialistu, in tistimi, ki potrebujejo redno spremljanje (v nadaljevanju: storitve).

V skladu s 4. členom spodaj, je končna odločitev o napotitvi pacienta k specialistu prepuščena zdravniku in staršem in ne PFM.

Ta spletna stran nikakor ne predstavlja pogodbene ponudbe. Je brezplačna, ne ponuja ničesar v nakup in ne prikazuje nikakršnih oblik oglaševanja.
PFM ne jamči za točnost in popolnost informacij, objavljenih na tej spletni strani, ali storitev. PFM si pridržuje pravico do nujnih popravkov. Informacije in storitve so lahko med časom, ko jih obiskovalec prvič vidi in med časom, ko jih vzame na znanje, posodobljene. Posledično PFM nikakor ne zagotavlja, da so te informacije in storitve točne, popolne in ažurne.

Vse novosti za izboljšanje obstoječe storitve ali storitev, in vse nove storitve, ki jih uvede PFM, urejajo ti pogoji uporabe, razen če ni izrecno določeno drugače.

 

3. ČLEN – DOSTOP DO SPLETNE STRANI

3.1. Tehnične zahteve

Za dostop do spletne strani uporabnik potrebuje ustrezno strojno in programsko opremo, ki omogoča rabo svetovnega spleta. Za dostop do spletne strani prek računalnika, tablice ali mobilnega telefona (v nadaljevanju: naprava) uporabnik potrebuje visokohitrostno povezavo s spletom ali pogodbo z operaterjem, ki omogoča dostop do spleta prek računalnika, tablice ali kompatibilnega mobilnega telefona, kot so pametni telefon (iOS ali Android), storitev WAP, Wi-Fi ali 3G/ 4G.

Uporabnik soglaša, da določila pogodbe s ponudnikom internetnih ali mobilnih storitev veljajo tudi za čas uporabe spletne strani. Uporabnik je v celoti odgovoren za kakršnekoli stroške, ki jih zaračuna ponudnik za dostop do storitev internetne povezave, Wi-Fi-ja, storitve WAP ali 3G/ 4G, in uporabo spletne strani.

Uporabnik se zavezuje, da med uporabo ne bo oviral ali motil delovanja spletne strani, strežnikov in/ ali omrežij; da ne bo spreminjal, prilagajal ali na spletni strani izvajal piratskih aktivnosti; da ne bo spreminjal aplikacij ali spletnih strani tretjih oseb na način, ki bi povzročil nejasnosti v povezavi s to spletno stranjo.

Uporabnik se zaveda značilnosti in omejitev interneta in telekomunikacijskih storitev ter se zato zavezuje:

 • da bo preprečil vstop kakršnekoli oblike virusa v svoje naprave ali kakršenkoli neodobren poskus vdora v, dostop do in/ ali uporabo naprav s strani tretjih oseb;
 • da bodo njegove naprave nameščene, uporabljane in vzdrževane tako, da bodo omogočale pravilno delovanje spletne strani.

 

3.2. Odgovornosti uporabnika

Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da je storitev na voljo »kot je«.

Uporabnik se zavezuje spletno stran uporabljati v skladu z nameni, podanimi v pogojih uporabe, ne da bi izkrivljal te namene in skušal uporabnike privabiti na katerokoli drugo storitev.

Uporabnik se zavezuje, da med uporabo spletne strani ne bo kršil veljavnih zakonov in predpisov, zlasti tistih, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine, in da ne bo oviral nemotenega delovanja spletne strani.

PFM ali katerakoli oseba ali subjekt, ki ga imenuje PFM, ima pravico izbrisati ali odstraniti vsebino, ki krši določila teh pogojev uporabe, krši veljavne zakone in predpise ali je kakorkoli drugače oporečna.

Uporabnik se zavezuje:

 • da ne bo prenašal, pošiljal ali sporočal po elektronski pošti ali kakorkoli drugače nikakršne vsebine, ki je nezakonita, škodljiva, grozilna, žaljiva, klevetniška, vulgarna, obscena, rasistična, ki se šteje kot nadlegovanje, ogroža zasebnost drugih ali je kakorkoli drugače oporečna;
 • da si ne bo ogledoval, ne bo prikazoval, prenašal ali sporočal vsebine, ki krši veljavne zakone in predpise države, kjer obiskuje spletno stran, zlasti tistih, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine;
 • da ne bo zavajal drugih uporabnikov s prisvajanjem imena ali imena podjetja drugih, zlasti z lažnim predstavljanjem sebe kot zaposlenega v PFM ali kot podružnice podjetja, moderatorja, vodnika ali ponudnika gostovanja;
 • da ne bo prenašal, prikazoval ali sporočal po elektronski pošti ali kako drugače kakršnekoli vsebine, ki vsebuje računalniške viruse ali katerokoli drugo kodo, datoteko ali program, ki moti, onemogoča ali omejuje ustrezno delovanje katerekoli programske opreme ali telekomunikacijskega orodja, pri čemer je ta seznam neomejen;
 • da ne bo prenašal, prikazoval ali sporočal po elektronski pošti ali kako drugače kakršnekoli nasilne vsebine, vsebine patenta, registrirane blagovne znamke, poslovne skrivnosti, vsebine pravic intelektualne lastnine ali katerekoli druge lastniške pravice, ki je last tretje osebe;
 • da ne bo škodljivo vplival na potek dialoga ali povečal hitrosti drsnika na zaslonu ter s tem drugim uporabnikom onemogočil, da spremljajo ali vnašajo besedilo oziroma da ne bo z nobenim dejanjem povzročal podobno motečih posledic, ki bi uporabnikom onemogočale komunikacijo v realnem času;
 • da ne bo oviral ali motil delovanja storitev ali strežnikov in omrežja, povezanih s storitvijo oziroma da bo upošteval ustrezne pogoje, postopke, splošna pravila ali določila predpisov, ki veljajo za omrežja, povezana s storitvijo;
 • da ne bo na kakršenkoli način nadlegoval drugega uporabnika ali drugih uporabnikov;
 • da ne bo zbiral in hranil osebnih in identifikacijskih podatkov, ki se nanašajo na druge uporabnike.

 

3.3 Prijava
Za obisk spletne strani prijava ni potrebna.

 

4. ČLEN – UPORABA NASVETOV, PODANIH NA SPLETNI STRANI

Spletna stran uporabnikom ponuja nasvete glede ravnanja v primeru diagnosticiranih primerov infantilnega hemangioma (v nadaljevanju: nasveti). Ta dostopnost na noben način ne predstavlja prenosa lastništva nad nasveti. Uporabniku je omogočen le dostop do nasvetov, ki ni ekskluziven in je namenjen le za njegovo osebno uporabo. Zaradi tega je uporabniku prepovedano na kakršenkoli način in na kateremkoli mediju, ki obstaja ali bo obstajal v prihodnosti, v celoti ali delno kopirati ali reproducirati nasvete ali prevesti nasvete v drugi jezik ali oblike komunikacije oziroma modificirati spletno stran.
PFM ne more biti odgovoren za neposredne ali posredne posledice in/ ali škodo, ki je posledica napačnih nasvetov ali nezakonitega dostopanja do nasvetov.
PFM prav tako ne sprejema odgovornosti za nasvete, ki bodo podani uporabnikom.
Končno, PFM ne zagotavlja izrecne ali implicitne garancije, in ne prevzema odgovornosti v zvezi z uporabo nasvetov. Nasveti so zgolj informativni in jih morajo potrditi strokovnjaki, ki po posvetu s starši sprejmejo končno odločitev ter zanjo prevzamejo popolno odgovornost.

 

5. ČLEN – JAMSTVA IN ODGOVORNOST

5.1 Odgovornost

Uporabnik je sam v celoti odgovoren za uporabo spletne strani in nasvetov. Zavezuje se, da spletno stran in nasvete uporablja v skladu z njunim namenom.

PFM uporabnikom zagotavlja neovirano uporabo spletne strani in zlasti zagotavlja, da je vsebina spletne strani izvirna ter ne krši nobene pravice intelektualne lastnine tretje strani. PFM zagotavlja, da je vsebina spletne strani v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi Francije ter s standardi, ki veljajo za spletne strani.

Obiskovalec se zavezuje, da ne bo namerno ali nenamerno uvedel virusov ali katerekoli vrste datotek, ki lahko motijo delovanje spletne strani; sicer bo za to v celoti odgovoren.

PFM lahko sproži sodni postopek proti uporabnikom, ki ne upoštevajo zgoraj navedenega in tako zagotovi integriteto vseh sodelujočih.

Uporabnik izjavlja in jamči, da se popolnoma zaveda značilnosti in omejitev interneta, zlasti v smislu prenosa podatkov in informacij na internetu, ki so samo relativno tehnično zanesljivi, saj se izmenjujejo prek heterogenih omrežij z različnimi značilnostmi in tehničnimi zmogljivostmi, ki lahko ovirajo ali preprečujejo dostop v določenih obdobjih.

PFM na noben način ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki lahko nastane ob povezavi uporabnika na spletno stran ali zaradi uporabe spletne strani in na njej podanih nasvetov.

PFM na noben način ne odgovarja za kakršnekoli napake, opustitve, viruse ali rezultate, ki so lahko posledica zlorabe storitev, nasvetov ali spletne strani, saj PFM zavezuje le dolžnost do delovanja po svojih najboljših močeh.

PFM, njegovo vodstvo in zaposleni ne morejo biti odgovorni za:

 • škodo kakršnekoli vrste, ki izhaja iz povezave do strani, dostopa do spletne strani ali uporabe spletne strani ali nasvetov;
 • škodo, ki neposredno ali posredno izhaja iz obiska te strani, ali uporabe na njej dostopnih storitev;
 • neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz uporabe trenutne spletne strani, vključno s kakršnokoli operativno, finančno ali komercialno izgubo, ali izgubo programov ali podatkov v kateremkoli informacijskem sistemu, tudi če je se PFM zaveda možnosti nastanka takšne škode.

PFM na noben način ne odgovarja za kakršnokoli izgubo podatkov ali storitev niti za kakršnokoli poslabšanje, ki izhaja iz storitve. Noben nasvet ali storitev, podana na spletni strani ne predstavlja kakršnegakoli jamstva.

V skladu z določili veljavnih zakonskih predpisov, PFM ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi uporabe ali onemogočene uporabe spletne strani, kot tudi ne za škodo, ki, širše, nastane zaradi kakršnegakoli dogodka, povezanega s spletno stranjo in/ ali spletno stranjo tretje osebe. Ta škoda vključuje, toda ni omejena na izgubo profita, strank, podatkov in nematerialna sredstva.

 

5.2. Modifikacije ali ukinitev spletne strani

PFM si prizadeva nuditi dostop do svoje spletne strani 7 dni na teden in 24 ur na dan, vendar ni vezano s kakršnimkoli jamstvom zagotavljanja takšnega dostopa. Zato se lahko dostop do spletne strani prekine, zlasti zaradi vzdrževanja in nadgradnje. PFM na noben način ne odgovarja za tovrstne prekinitve ali za kakršnekoli posledice, ki se zaradi tega lahko pojavijo in vplivajo na uporabnika ali tretjo osebo.

PFM si pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve spletne strani brez predhodnega obvestila in brez kakršnekoli odgovornosti. Ukinitev ali modifikacija spletne strani nikakor ne opravičuje kakršnegakoli zahtevka za odškodnino ali dodelitve nadomestila za škodo uporabniku.

 

5.3. Jamstva

Uporabnik izrecno soglaša, da:

 • spletno stran in storitve/ nasvete uporablja na lastno odgovornost. Storitev je na voljo »kot je« in njena dostopnost je odvisna od njene razpoložljivosti. PFM nikakor ne jamči, implicitno ali eksplicitno, in ne omejeno na, kakovosti in kompatibilnosti storitev s kakršnokoli določeno uporabo in da ne bo prihajalo do kršitev pogojev uporabe storitev s strani uporabnikov;
 • PFM ne zagotavlja, da bodo spletna stran ali storitve/ nasveti zadovoljili pričakovanja uporabnika; da bodo spletna stran ali storitve/ nasveti delovali neprekinjeno oziroma, da bodo primerne, varne in brez napak; da bodo rezultati, pridobljeni ob uporabi storitev, točni in zanesljivi; da bo kakovost vseh nasvetov, informacij in vseh drugih pridobitev, pridobljenih ob uporabi storitev, zadovoljila pričakovanja uporabnika; da bodo kakršnekoli morebiti obstoječe napake v programski opremi odpravljene.
 • Prenos kakršnihkoli virov ali pridobitev le-teh na kakršenkoli drug način med uporabo storitev sta na lastno odgovornost uporabnika. Uporabnik sam je odgovoren za kakršnokoli škodo na svojem računalniku ali izgubo podatkov, ki je posledica prenosa teh virov.

 

6. ČLEN – PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Razen če ni v teh pogojih določeno drugače, je spletna stran in vsi elementi, ki se na njej pojavljajo (vključno z besedili, podatki, bazami podatkov, grafi, logotipi, blagovnimi znamkami, imeni podjetij, animacijami, slikami, videi, zvoki, programsko opremo in vsemi drugimi elementi) (elementi) izključna last PFM ali tretje osebe, ki je PFM dovolila njihovo uporabo, in so urejeni po francoskih in mednarodnih zakonih v zvezi z avtorskimi pravicami in, širše, z zakonom o intelektualni lastnini.
Zgoraj omenjeni elementi so zaščiteni z avtorskimi pravicami, pravicami industrijske lastnine blagovnih znamk, patentov, pravico izdelovalca podatkovnih baz, pravico poslovne skrivnosti in/ ali vsemi drugimi pravicami intelektualne lastnine.
Pridržujemo si vse pravice do reproduciranja, predstavljanja in javnega objavljanja, vključno z video, foto, ikonografskim in drugimi oblikami predstavljanja. Reprodukcija celotne ali dela obstoječe spletne strani na elektronskem mediju katerekoli vrste je brez izrecnega dovoljenja PFM strogo prepovedana.
Blagovne znamke in logotipi, uporabljeni na spletni strani so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Kakršnakoli reprodukcija le-teh predstavlja kršitev avtorskih pravic. Vse pravice uporabnikov so pridržane. V skladu s členom L. 122-4 dokumenta »French Intellectual Property Code«, je kakršnokoli predstavljanje ali reprodukcija brez izrecnega dovoljenja, bodisi v celoti bodisi delno in na kakršnekoli način nezakonito in predstavlja kršitev avtorskih pravic ter je kaznivo v skladu s členom L. 335-2 in naslednjim zgoraj omenjenega dokumenta.
Brez izrecnega pisnega soglasja PFM je prepovedano prodajati, kopirati, najeti, tržiti, prenesti, dodeliti ali kako drugače dovoliti, modificirati ali prilagajati spletno stran; spletno stran delno ali v celoti spojiti s kakšno drugo programsko opremo; spletno stran prevajati, dekompilirati ali razstaviti; ali na podlagi spletne strani oblikovati kakršnokoli programsko opremo ali funkcijo.

PFM uporabnikom odobri brezplačno uporabniško licenco, ki ni ekskluzivna in ni prenosljiva ter je namenjena uporabi in ogledovanju spletne strani ter elementov, ki se na njej pojavljajo, za osebno uporabo. Ta pravica velja le za osebno, zasebno, nekomercialno rabo v skladu z določili o reprodukciji in pravicah intelektualne lastnine. Na podlagi tega je uporabnikom prepovedano na kakršenkoli način niti na kateremkoli mediju, ki obstaja ali bo obstajal v prihodnosti, v celoti ali delno kopirati ali reproducirati ali prevesti elemente v drugi jezik ali modificirati dane elemente.
Kakršnakoli druga uporaba elementov je strogo prepovedana in predstavlja kršitev določb dokumenta »French Intellectual Property Code«

 

7. ČLEN – POVEZAVE V HIPERTEKSTU

Uporabnik je s temi pogoji uporabe obveščen, da PFM lahko nudi povezave do drugih spletnih strani in/ ali aplikacij, ki lahko ali ne pripadajo Skupini Pierre Fabre. Omenjene spletne strani in/ ali aplikacije so neodvisne od te spletne strani.
PFM ne ureja niti ne nadzoruje virov in vsebine teh spletnih strani in/ ali aplikacij oziroma njihovih povezav na druge spletne strani in/ ali aplikacije.
Povezave do omenjenih spletnih strani in/ ali aplikacij v ničemer ne predstavljajo odobritve, potrditve ali podpore vsebini teh spletnih strani in/ ali aplikacij s strani PFM, še posebej pa ne pomenijo odgovornosti za uporabo teh vsebin.
PFM tako ne more odgovarjati za vsebino, izdelke, storitve, reklame, piškotke ali katerekoli druge vsebine na teh spletnih straneh in/ ali aplikacijah ali za kakršno koli škodo, izgubo – domnevno ali dokazano, povzročeno ali vezano z uporabo teh informacij, storitev ali podatkov, ki so na voljo na teh spletnih straneh in/ ali aplikacijah.
Le PFM ima pravico ustvarjati povezave v hipertekstu na tej spletni strani.

 

8. ČLEN – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z dostopom do in z uporabo te spletne strani uporabnik soglaša z zbiranjem njegovih osebnih podatkov. Zbrani podatki bodo hranjeni 13 mesecev, kar je čas, ki je nujno potreben za pridobitev rezultatov na podlagi uporabe te spletne strani.

PFM s temi pogoji uporabe uporabnike obvešča, da bodo podatkovne baze, ki vsebujejo zgoraj omenjene osebne podatke, obdelane v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznika pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Osebni podatki, ki jih uporabniki pošljejo na spletu, so namenjeni izključno uporabi s strani PFM ali katerekoli druge entitete, ki je del Skupine Pierre Fabre in je odgovorna za obdelavo ter hrambo pridobljenih osebnih podatkov. Pridobljeni osebni podatki ne bodo posredovani tretji osebi, razen tistim, ki vzdržujejo spletno stran, ali tistim, ki sodelujejo pri pripravi njene vsebine ali pri upravljanju le-te.

PFM se zavezuje izvajati vse razumne ukrepe, ki so na voljo, z namenom zaščite zaupnosti osebnih podatkov.

Osebni podatki so obdelovani samodejno in so lahko uporabljeni na naslednje načine:

 • Za namen statistične analize: PFM zbira, preučuje in primerja osebne podatke uporabnikov, da lahko natančno določi skupno število/ pogostost obiskov spletne strani.

Osebni podatki ne bodo nikoli na voljo tretjim osebam. Podatki so šifrirani, kar nepooblaščenim osebam onemogoča vpogled vanje. Tako zbrani in hranjeni podatki ne morejo biti uporabljeni za določitev natančne identitete kateregakoli uporabnika.

PFM je dolžan razkriti osebne podatke, kadarkoli je to potrebno za identifikacijo, pridržanje ali ukrepanje proti kateremukoli uporabniku, ki namerno ali nenamerno krši pravice ali lastništvo spletne strani, ali škodi drugim uporabnikom spletne strani ali katerikoli drugi osebi, ki bi lahko zaradi takšnih dejavnosti trpela.

PFM se obvezuje izvajati vse razumne ukrepe, ki so na voljo, z namenom zaščite zaupnosti teh osebnih podatkov.

Uporabnik ima pravico do dostopa ali popravka svojih osebnih podatkov, ima pravico zahtevati izbris le-teh ali omejiti oziroma nasprotovati njihovi obdelavi. Za uveljavitev teh pravic se obrnite na PFM na: osebni.podatki@oktal-pharma.si.

PFM bo po svojih najboljših močeh uporabniku podal zadovoljujoč odgovor. Če uporabnik iz kakršnegakoli razloga meni, da je odziv PFM ne zadovoljujoč, lahko uporabnik vloži pritožbo pri francoski Nacionalni komisiji za informatiko in svoboščine, CNIL.

PFM ne posreduje nobenih osebnih podatkov preko meja Evropske unije in brez izrecnega soglasja uporabnika ne posreduje nobenih podatkov tretjim osebam (partnerjem). PFM s pristojnimi organi ureja vse potrebne formalnosti v povezavi z varstvom osebnih podatkov.

PFM se bo na zahteve uporabnikov glede njihovih osebnih podatkov in kakršnekoli obdelave le-teh odzval v zakonsko določenem roku.

Več informacij o obdelavi njihovih osebnih podatkov je uporabnikom na voljo na naslednjem naslovu: https://www.ihscoring.com/sl/data-privacy-policy/.

 

9. ČLEN – PIŠKOTKI

Uporabniki lahko o uporabi piškotkov na tej spletni strani preberejo več na naslednjem naslovu: https://www.ihscoring.com/sl/data-privacy-policy/.

 

10. ČLEN – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Če zaradi spremembe zakonodaje ali predpisov oziroma s sodno odločbo katera od določb pogojev uporabe postane nična ali neveljavna, to nikakor ne vpliva na veljavnost in skladnost z drugimi določbami pogojev uporabe.

Če ena od strank ne izkoristi katerekoli od določb teh pogojev uporabe, tega dejanja ni mogoče razlagati kot odvzem pravice, da pozneje izkoristi to isto določbo.
Če katero določilo pogojev uporabe postane neveljavno ali če pogoji uporabe vsebujejo kakšno napako, se zadevna določba nadomesti s tisto, ki je s pravnega vidika s prejšnjo najbolj primerljiva.

 

11. ČLEN – RAZNO

Uporabnik izjavlja in potrjuje, da je prebral pogoje uporabe. Uporaba spletne strani pomeni popolno in brezpogojno sprejemanje vseh pogojev uporabe s strani uporabnika.
Vsa vprašanja v zvezi s pogoji uporabe, ali kakršnakoli vprašanja ali pripombe glede spletne strani ali njihovega uporabniškega računa, lahko uporabnik naslovi na poštni naslov, naveden v uvodu.

 

12. ČLEN – SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

PFM si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni oziroma dopolni pogoje uporabe. O morebitnih spremembah bodo uporabniki obveščeni. Vsaka uporaba spletne strani po prejemu obvestila o spremembi pomeni strinjanje s pogoji uporabe. Veljavni pogoji uporabe so torej tisti, ki so uporabniku na voljo na dan uporabe spletne strani. V primeru, da se s spremembo pogojev uporabe ne strinja, se uporabnik zavezuje, da ne bo dostopal do spletne strani.
Če bodo pogoji uporabe prevedeni, je veljavna in se uporablja le francoska verzija pogojev uporabe.

 

13. ČLEN – VELJAVNI ZAKONI IN PRISTOJNOSTI

Pogoje uporabe ureja zakonodaja Francije.
Morebitna nesoglasja, ki nastanejo v zvezi s temi pogoji uporabe, se bodo reševala sporazumno.
Kadar sporazumne rešitve spora ni možno doseči, je za spor pristojno sodišče pariškega pritožbenega sodišča.