СЛУЧАЙ 1
Източник: PFD вътрешна база снимки
Момиче, възраст 2,5 месеца

Установен няколко дни след раждането

Хемангиомът все още расте

Бихте ли насочили този хемангиом за лечение към Експертен Център?