Περίπτωση 1
Πηγή: εσωτερική τράπεζα εικόνων PFD
Κορίτσι, 2,5 μηνών

Εμφάνιση λίγες μέρες μετά τη γέννηση

Το αιμαγγείωμα εξακολουθεί να αυξάνεται

Θα παραπέμπατε αυτό το αιμαγγείωμα;