СЛУЧАЙ 3
Източник: PFD вътрешна база снимки
Момиче, възраст 2 месеца

Поява след раждането

Хемангиомът е стабилен
3 сm

Бихте ли насочили този хемангиом за лечение към Експертен Център?