Περίπτωση 3
Πηγή: εσωτερική τράπεζα εικόνων PFD
Κορίτσι, 2 μηνών

Εμφάνιση μετά τη γέννηση

Το αιμαγγείωμα είναι σταθερό
3 εκ.

Θα παραπέμπατε αυτό το αιμαγγείωμα;