СЛУЧАЙ 6
Източник: PFD вътрешна база снимки
Момиче 3,5 месеца

Хемангиомът е стабилен

Бихте ли насочили този хемангиом за лечение към Експертен Център?