Περίπτωση 6
Πηγή: εσωτερική τράπεζα εικόνων PFD
Κορίτσι, 3,5 μηνών

Το αιμαγγείωμα είναι σταθερό

Θα παραπέμπατε αυτό το αιμαγγείωμα;