СЛУЧАЙ 2
Източник: PFD вътрешна база снимки
Момиче, възраст 3 месеца

Поява след раждането

Хемангиомът е стабилен

Бихте ли насочили този хемангиом за лечение към Експертен Център?