Case 2
Kilde: Pierre Fabres interne arkiv af billeder
Pige, 3 måneder gammel

Hæmangiomet var til stede ved fødslen

Hæmangiomet er stabilt

Ville du henvise dette hæmangiom?