Περίπτωση 2
Πηγή: εσωτερική τράπεζα εικόνων PFM
Κορίτσι, 3 μηνών

Εμφάνιση μετά τη γέννηση

Το αιμαγγείωμα είναι σταθερό

Θα παραπέμπατε αυτό το αιμαγγείωμα;