Περίπτωση 2
Πηγή: εσωτερική τράπεζα εικόνων PFD
Κορίτσι, 3 μηνών

Εμφάνιση μετά τη γέννηση

Το αιμαγγείωμα είναι σταθερό

Θα παραπέμπατε αυτό το αιμαγγείωμα;