СЛУЧАЙ 4
Източник: PFD вътрешна база снимки
Момиче, 1 месец

Поява след раждането

Хемангиомът расте бързо 1,5 сm

Бихте ли насочили този хемангиом за лечение към Експертен Център?