Περίπτωση 4
Πηγή: εσωτερική τράπεζα εικόνων PFD
Αγόρι, 3 μηνών

Εμφάνιση μετά τη γέννηση

Το αιμαγγείωμα εξακολουθεί να αυξάνεται 3 εκ.

Θα παραπέμπατε αυτό το αιμαγγείωμα;