СЛУЧАЙ 5
Източник: PFD вътрешна база снимки
Момче, 3 месеца

Установен на 1-вата седмица след раждането

Хемангиомът все още расте 3 сm

Бихте ли насочили този хемангиом за лечение към Експертен Център?