Περίπτωση 5
Πηγή: εσωτερική τράπεζα εικόνων PFD
Αγόρι, 3 μηνών

Εμφάνιση 1 εβδομάδα μετά τη γέννηση

Το αιμαγγείωμα εξακολουθεί να αυξάνεται 3 εκ.

Θα παραπέμπατε αυτό το αιμαγγείωμα;