Vir: arhiv slik PFD
Deklica, 2 meseca in pol

Čas nastanka – nekaj dni po rojstvu

Hemangiom raste naprej

Odgovorite na sledečih 6 vprašanj

Opomba: v primeru več IH, ocenite vsak IH posebej

Sklop A

1

Zapleti oziroma morebitno tveganje za pojav zapletov (ulceracije, težave z vidom, težave s hranjenjem, stridor)

Osrednji del obraza in/ ali ušesa

Prsni del (ženski spol)

Za paciente moškega spola, prosimo odgovorite z ne

Lumbosakralni del medialno

Velikost ≥ 4 cm (žariščno ali segmentno)

Število hemangiomov ≥5

Odgovorite na sledečih 6 vprašanj.

izberite Da ali Ne.

Zapleti oziroma morebitno tveganje za pojav zapletov (ulceracije, težave z vidom, težave s hranjenjem, stridor)

Osrednji del obraza in/ ali ušesa

Prsni del (ženski spol)

Lumbosakralni del medialno

Velikost ≥ 4 cm (žariščno ali segmentno)

Število hemangiomov ≥5