Πηγή: εσωτερική τράπεζα εικόνων PFD
Menino, 3 meses

Aparecimento na primeira semana após o nascimento

Hemangioma ainda em crescimento 3 cm

Απαντήστε στις ακόλουθες 6 ερωτήσεις

Σημείωση: Σε περίπτωση πολλαπλού βρεφικού αιμαγγειώματος, η βαθμολόγηση πρέπει να γίνει για κάθε βρεφικό αιμαγγείωμα ξεχωριστά.

Μέρος Α

1

Επιπλοκές ή πιθανός κίνδυνος επιπλοκών (Εξέλκωση, Μειωμένη όραση, Διατροφικές δυσκολίες, Συριγμός)

Κεντρική περιοχή προσώπου και / ή αυτιά

Μαστός (σε κορίτσι)

Εάν ο ασθενής είναι αγόρι, παρακαλούμε απαντήστε όχι

Μέσον οσφυοϊεράς μοίρας

Μέγεθος ≥ 4 εκ. (εστιακή ή τμηματική μορφή)

Αριθμός αιμαγγειωμάτων ≥5

Μέρος Α

Απαντήστε στις ακόλουθες 6 ερωτήσεις

Παρακαλούμε επιλέξτε ναι ή όχι

Επιπλοκές ή πιθανός κίνδυνος επιπλοκών (Εξέλκωση, Μειωμένη όραση, Διατροφικές δυσκολίες, Συριγμός)

Κεντρική περιοχή προσώπου και / ή αυτιά

Μαστός (σε κορίτσι)

Μέσον οσφυοϊεράς μοίρας

Μέγεθος ≥ 4 εκ. (εστιακή ή τμηματική μορφή)

Αριθμός αιμαγγειωμάτων ≥5