Kilde: Pierre Fabres interne arkiv av bilder
Menino, 3 meses

Aparecimento na primeira semana após o nascimento

Hemangioma ainda em crescimento 3 cm

Svar på de seks følgende spørsmål

Merk: Ved multiple infantile hemangiomer bør scoren gjøres for hver IH.

Del A

1

Komplikasjoner (ulcerasjon, innvirkning på synet, matingsvansker, stridor) eller potensiell risiko for disse komplikasjonene

Sentralt i ansikt og/eller på ører

Bryst (hos jenter)

Hvis pasienten er gutt, svarer du nei

Lumbosacral midtlinje

Størrelse ≥ 4 cm (fokalt eller segmentalt)

Antall hemangiomer ≥5

Del A

Svar på de seks følgende spørsmål

Svar ja eller nei på hvert spørsmål

Komplikasjoner (ulcerasjon, innvirkning på synet, matingsvansker, stridor) eller potensiell risiko for disse komplikasjonene

Sentralt i ansikt og/eller på ører

Bryst (hos jenter)

Lumbosacral midtlinje

Størrelse ≥ 4 cm (fokalt eller segmentalt)

Antall hemangiomer ≥5