Izvor: interna banka slika u PDF formatu
Menino, 3 meses

Aparecimento na primeira semana após o nascimento

Hemangioma ainda em crescimento 3 cm

Odgovorite na sljedećih 6 pitanja

Napomena: u slučaju multifokalnih IH-a, potrebno je primijeniti ljestvicu za svaki IH

Korak A

1

Komplikacije ili mogući rizik za komplikacije (ulceracije, smetnje vida, otežano hranjenje, stridor)

Središnji dio lica i/ili uši

Prsa (za ženski spol)

Za muški spol odgovorite s „ne“

Središnji dio lumbosakralne regije

Veličina ≥ 4 cm (fokalni ili segmentalni)

Broj hemangioma ≥ 5

Korak A

Odgovorite na sljedećih 6 pitanja.

Označite Da ili Ne.

Komplikacije ili mogući rizik za komplikacije (ulceracije, smetnje vida, otežano hranjenje, stridor)

Središnji dio lica i/ili uši

Prsa (za ženski spol)

Središnji dio lumbosakralne regije

Veličina ≥ 4 cm (fokalni ili segmentalni)

Broj hemangioma ≥ 5