Защита
на данните

Защита на данните

Политика за поверителност и политика за бисквитките

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт. Основен приоритет на „Пиер Фабр“ е да гарантира защитата и сигурността на данните на нашите клиенти и потребители.
В настоящата политика за поверителност се обяснява каква информация се събира при посещението и ползването на нашия уебсайт, и как се обработва тази информация.
По-долу можете директно да прочетете тази информация, която Ви интересува конкретно.

За нас

Уебсайтът www.ihscoring.com се поддържа от дружеството „Пиер Фабр Дерматоложи“ [Pierre Fabre Médicament] (по-долу наричано „PFM“ или „ние“), което представлява администратор на лични данни, събирани за Вас на уебсайта за описаните по-долу цели.
Приканваме Ви да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност, за да знаете условията, при които се обработват личните Ви данни при посещение на нашия уебсайт. Имайте предвид, че тази политика би могла да се актуализира по всяко време от „Пиер Фабр“. На настоящата страница се вижда датата на последния преглед на политиката. Съветваме Ви да правите редовна справка с нея.

Каква информация събираме за Вас

В зависимост от услугите, които се предлагат на нашия уебсайт и които ползвате, от Вашия избор и от конфигурацията на Вашия терминал (по отношение на бисквитки и други тракери), личната информация за Вас (Вашата „лична информация“), която „Пиер Фабр“ събира и обработва, основно включва следното:

 • При посещение на нашия уебсайт, сървърът ни автоматично събира определена информация, която се генерира от Вашия браузър или устройство, включително (но не само): домейн; IP адрес; дата, час и продължителност на посещението Ви; вид на браузъра; операционна система и посещения на страници.
 • Ние не използваме тази автоматично събрана информация с цел да установим самоличността Ви, нито пък я съпоставяме с личната информация, която ни предоставяте доброволно съгласно описанието по-долу.
 • Възможно е също така да получим лична информация за Вас от трети страни – конкретно от Google Analytics.

 

Цели на обработката на Вашата лична информация

По-долу ще намерите обобщени целите, с които обработваме личните Ви данни, и причините, налагащи тяхната обработка.

Разкриване и предаване на лична информация

Ние сме част от глобалната група „Пиер Фабр“ и понякога е необходимо да споделяме Вашата лична информация със свързаните с групата дружества за посочените по-горе цели.
Личните Ви данни в никакъв случай не се предоставят извън групата „Пиер Фабр“.

Маркетинг текстови съобщения и имейли

Не е приложимо.

Съхраняване на личната Ви информация

Като общо правило, съхраняваме личната Ви информация единствено за период, необходим за целите, с които я събираме (вж. горната таблица).
Събраната информация за контакт след предоставяне на съгласие от Ваша страна с помощта на бисквитки и други тракери, поставени на нашия сайт, се съхранява в съответствие с приложимото законодателство и нормативни разпоредби за период от максимум тринадесет (13) месеца. Повече подробности можете да намерите в раздела за политиката относно бисквитките по-долу.
Възможно е да съхраняваме личната Ви информация под формата на архив извън посочения горе срок, за да спазим задълженията си по закон или изискванията на разпоредбите за давност, както и за да предоставим доказателства за наличието на дадено право или договорна обвързаност.
Когато личната Ви информация повече не е необходима за целите или архивите, произтичащи от законовите ни задължения или разпоредби за давност, ние или я изтриваме напълно, или я правим анонимна.

Външни линковеs

Уебсайтът може да съдържа линкове към сайтовете на трети страни. Тъй като „Пиер Фабр“ нито контролира, нито отговаря за практиките на тези уебсайтове за поверителност на личните данни, Ви съветваме да прегледате политиките им за поверителност. Настоящата политика се прилага единствено по отношение на личната информация, която се събира от нашите уебсайтове или при осъществяване на нашите стопански дейности.

 

Вашите права

В зависимост от приложимите закони, може да имате някои или всички от следните права по отношение на личната Ви информация:

 • да получите копие от личната Ви информация, заедно с информация за това как и на какво основание се обработва тази лична информация;
 • да изтриете личната си информация (при ограничени обстоятелства, когато вече не е необходима във връзка с целите, с които е събрана или обработена);
 • да ограничите обработката на Вашата лична информация в случай, че:
  • се оспорва прецизността на личната информация;
  • обработката е незаконосъобразна, но Вие възразявате срещу изтриването на личната информация;
  • nous n’avons plus besoin des renseignements personnels, mais elles sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice.
 • личната информация вече не ни е необходима, но все още е необходима за установяване, упражняване или защита на право в случай на заведен съдебен иск;
 • да поискате преносимост на личната Ви информация в машинночетим формат към трета страна (или към Вас) когато обосновем обработката й, основана на Вашето съгласие или на изпълнението на договор с Вас;
 • да оттеглите съгласието си за обработване на личната Ви информация от нас (в случай, че обработката е въз основа на Вашето съгласие);

Освен това имате право да подадете жалба към Вашия местен надзорен орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни в Република България.
За да упражните тези права, свържете се с нас на посоченият по-долу адрес. Имайте предвид, че е възможно да поискаме доказателство за самоличността Ви, и си запазваме правото да наложим такса в случай, че това е разрешено от закона – например, ако молбата Ви е явно неоснователна или прекомерна. Ще се постараем да отговорим на молбата Ви в рамките на приложимите срокове.

 

Бисквитки

 

Актуализации на политиката за поверителност

Възможно е редовно да коригираме настоящата политика за поверителност с цел да отразим промени в законодателството и/или практиките ни за поверителност.
Последно изменение: [16/01/2020]