Προστασία
δεδομένων

Data protection

Δήλωση απορρήτου και πολιτική cookies

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Ιστότοπό μας.
Η διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων για τους πελάτες μας και τους χρήστες αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εμάς στην Pierre Fabre. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας και πως αυτές οι πληροφορίες επεξεργάζονται.
Μπορείτε άμεσα να ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

 

Ποιοι είμαστε;

Τον Ιστότοπο www.ihscoring.com διαχειρίζεται η Pierre Fabre Dermatologie (εφεξής “PFD”, “Εμείς”) η οποία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που ενδεχόμενα συλλεχθούν από εσάς στον Ιστότοπο για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας για να ενημερωθείτε για τις συνθήκες στις οποίες τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας. Λάβετε υπόψη ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να επικαιροποιηθούν από την Pierre Fabre. Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης επικαιροποιημένης έκδοσης θα εμφανίζεται σε αυτήν τη σελίδα. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να την συμβουλεύεστε τακτικά.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς:

Ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και οι οποίες παρέχονται από τον Ιστότοπό μας, ανάλογα με τις επιλογές σας και τις ρυθμίσεις της συσκευής σας (ιδίως εκείνες που αφορούν τα cookies και άλλους παρακολουθητές [trackers]), η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») από την Pierre Fabre περιλαμβάνει, όλως ενδεικτικά, τα εξής:

 • Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, ο διακομιστής μας αυτόματα συλλέγει κάποιες πληροφορίες περιήγησης ή της συσκευής, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα: το domain σας, την διεύθυνση IP, την ημερομηνία, την ώρα, την διάρκεια της επίσκεψή σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σύστημα και τις επισκέψεις σας στη σελίδας.
 • Δεν χρησιμοποιούμε τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται αυτόματα για να προσπαθήσουμε να σας ταυτοποιήσουμε, και ούτε τα συσχετίζουμε με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας παρέχετε και τα οποία περιγράφονται ανωτέρω.
 • Μπορεί επίσης να λάβουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτους, κυρίως από το Google Analytics.

 

Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Παρακάτω θα βρείτε μία συνοπτική παρουσίαση των σκοπών για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τους λόγους για τους οποίους και τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω επεξεργασία είναι για εμάς απαραίτητη.

Κοινολόγηση και Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανήκουμε στον διεθνή Όμιλο Pierre Fabre και ενδέχεται να κοινολογούμε ενίοτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εντός του εν λόγω Ομίλου για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.
Δεν θα μεταφερθούν Προσωπικά Δεδομένα εκτός του ομίλου της Pierre Fabre.

Προωθητικά γραπτά μηνύματα και μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δεν εφαρμόζεται.

Διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Σαν γενικό κανόνα, διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν (βλέπε πίνακα παραπάνω).
Οι πληροφορίες σύνδεσης που συλλέγονται, με τη συγκατάθεσή σας, με την χρήση cookies και άλλων ανιχνευτών που είναι εγκατεστημένοι στον Ιστότοπό μας, θα διατηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους δεκατρείς (13) μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Cookies” κατωτέρω από την παρούσα πολιτική.
Μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως αρχείο πέραν του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες μας υποχρεώσεις ή όπου απαιτείται από τους εφαρμοστέους κανόνες παραγραφής, ώστε να είναι δυνατόν να αποδείξουμε ένα δικαίωμα ή μία συμφωνία.
Όταν τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θεωρούνται πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς ή τα αρχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας ή των δικαιωμάτων παραγραφής, θα διασφαλίσουμε ότι είτε διαγράφονται πλήρως είτε διατηρούνται ανώνυμα.

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι η Pierre Fabre δεν ελέγχει ούτε είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων, σας συνιστούμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων τρίτων. Αυτή η πολιτική ισχύει αποκλειστικά για Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τους Ιστότοπούς μας ή λόγω των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

 

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα:

 • Να αποκτήσετε αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη νομική βάση αυτών·,
 • να διαγράψετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάσθηκαν),
 • να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όπου/όταν:
  • η ακρίβεια των Προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται,
  • η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά διαφωνείτε με τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων,
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αλλά εξακολουθούν να απαιτούνται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση μίας νομικής αξίωσης,
 • να ζητήσετε τη φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή σε τρίτο (ή σε εσάς) όταν δικαιολογείται η επεξεργασία μας με βάση τη συγκατάθεσή σας ή την εκτέλεση μιας συμβατικής υποχρέωσης μαζί σας,
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (όταν αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική σας αρχή του τόπου σας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να ζητήσουμε ταυτοποίηση των στοιχείων σας και ότι διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε μία αμοιβή, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός των εφαρμοστέων χρονικών ορίων.

 

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Χρησιμοποιούμε cookies για να αποκτήσουμε μερικές από τις πληροφορίες που συλλέξαμε αυτόματα όπως περιγράψαμε παραπάνω. Δεν απαιτείται να δεχτείτε ένα cookie και μπορείτε να επιλέξετε ποιό cookie θέλετε να αποδεχθείτε αλλάζοντας τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies.

Διαφορετικοί τύποι cookies χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς στον Ιστότοπό μας, οι οποίοι είναι γνωστοί ως: αυστηρά απαραίτητα cookies, cookies επιδόσεων, cookies μάρκετινγκ και cookies λειτουργικότητας. Ορισμένα cookies μπορεί να παρέχονται από εξωτερικό τρίτο μέρος προκειμένου να παρέχεται πρόσθετη λειτουργικότητα στον Iστότοπό μας και αυτά περιλαμβάνονται παρακάτω.

 • Cookies απόδοσης: αυτά είναι cookies που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της Ιστότοπού μας, για παράδειγμα για αναλύσεις που μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε πώς χρησιμοποιείται ο Ιστότοπός μας και πού να γίνουν βελτιώσεις. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή και περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, από που έχουν έρθει οι επισκέπτες στους Ιστότοπους και τις σελίδες που επισκέφτηκαν.
 • Cookies λειτουργικότητας: αυτά τα cookies βελτιώνουν την απόδοση και τη λειτουργικότητα του Ιστότοπού μας, συχνά ως αποτέλεσμα μίας ενέργειας που κάνετε ως χρήστης. Για παράδειγμα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας για εσάς ή να θυμηθούμε τις προτιμήσεις σας.
  Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τη λίστα των Cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας.

Quantcast

 • Σκοπός: Λειτουργικό Cookie το οποίο εμφανίζει ένα banner στο χρήστη, επιτρέποντάς του να δεχτεί ή να απορρίψει τα cookies του Διαχειριστή Ετικετών της Google.
 • Τύπος cookie: Μόνιμο
 • Περίοδος διατήρησης: 13 μήνες

Εάν απορρίψετε τα cookies, δεν θα ορίσουμε άλλα cookies στη συσκευή σας, εκτός από τα “λειτουργικά” cookieς που αναφέρονται ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένου, αναπόφευκτα, ενός cookie για να σας υπενθυμίζει ότι δεν θέλετε να οριστούν cookies όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο).
Πρέπει ωστόσο να σημειώσετε ότι αν επιλέξετε να καταργήσετε ή να απορρίψετε ορισμένα cookies, αυτή η ενέργεια θα επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες στον Ιστότοπό μα

 

Επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου

Ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να τροποποιήσουμε την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη αλλαγές στη νομοθεσία ή/και στις πρακτικές προστασίας των δεδομένων μας προσωπικού χαρακτήρα.
Τελευταία τροποποίηση: [16/01/2020]